Fiore

Reprezentujemy kobiecy punkt widzenia mody od talii do kostek. Paryski szyk i włoski seksapil to połączenie, które inspiruje nas do działania od 1998 roku. Joie de vivre to według nas nie tylko longsleeve w paski i pleciony koszyk, ale przede wszystkim podejście do życia z przymrużeniem oka i umiejętność pielęgnowania samej siebie.

Tworzeni przez kobiety dla kobiet, w zupełnie nowy sposób angażujemy się w piękno. Klasyczną bazę produktów inspirowanych życiem wzbogacamy o cztery kolekcje odpowiadające na aktualne trendy i sezonowe życzenia. Chcemy wyzwalać radość, urozmaicać codzienn

WYSYŁKA W 1-2 dni

KOSZT WYSYŁKI 12.00 PLN

DARMOWA DOSTAWA OD 150.00 PLN

Dane kontaktowe arrow-dropdown

Fiore

Łódź

tel.: 603635565

email: contact@fiore.pl

Wysyłka i zwroty arrow-dropdown

Dostawa

Przesyłka dostarczana jest przez kuriera pod wskazany adres.

Dostawa maksymalnie w ciągu 24-48h.

Zwroty

W wypadku kiedy towar dotarł do Ciebie uszkodzony, lub nie spełnia Twoich oczekiwań możesz skorzystać z naszego formularza odstąpienie od umowy. Poniżej fragment regulaminu szczegółowo opisujący zasady zwrotu towaru. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Informujemy, że prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Zwroty prosimy kierować na adres: Fiore Sp. Jawna ul. Kopernika 53a90-553 Lodz Poland

Adres do zwrotu

Adres: Łódź 90-533 Kopernika, 53a

Email: contact@fiore.pl

Polityka prywatności arrow-dropdown

POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.fiore.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”). 2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest FIORE GERNAND, BIERNACKI I TOMAS SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Łodzi (90-553), ul. Kopernika 53a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez , XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000069694, NIP: 7272359026, REGON: 471994197, zwana dalej Fiore. 3. Dane osobowe zbierane przez Fiore za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO. 4. Fiore dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy. § 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna 1. Fiore zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie Klientami. 2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku: a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); c) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje: a) adres e-mail; b) dane adresowe: a. kod pocztowy i miejscowość; b. kraj (państwo); c. ulica wraz z numerem domu/mieszkania. c) imię i nazwisko; d) numer telefonu. 4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §5. 5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane: a) adres e-mail; b) dane adresowe: a. kod pocztowy i miejscowość; b. kraj (państwo); c. ulica wraz z numerem domu/mieszkania. c) imię i nazwisko; d) numer telefonu. 6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o: a) firmę Przedsiębiorcy; b) numer NIP. 7. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój adres e-mail. 8. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. 9. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług. 10. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi. 11. Przekazanie danych osobowych do Fiore jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta. § 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane? 1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Fiore przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Fiore co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy). a) Podmioty przetwarzające. Fiore korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Fiore. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych; b) Administratorzy. Fiore korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe. 2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 3. Dane osobowe Klientów przechowywane są: a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Fiore tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Fiore i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Fiore tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. 4. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów: a) firmie kurierskiej; b) firmie InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadczącej usługi dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomaty); c) Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie. 5. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym. 6. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail Fiore będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym. 7. W przypadku skierowania żądania Fiore udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej. § 3 Mechanizm cookies, adres IP 1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Fiore na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Fiore produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym. 2. Fiore wykorzystuje dwa typy plików cookies: a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów. b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów. 3. Fiore wykorzystuje cookies własne w celu: a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła; b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości. 4. Fiore wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu: a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA); b) prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies zewnętrznego: Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie). 5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. 6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies: a) przeglądarka Internet Explorer; b) przeglądarka Microsoft EDGE; c) przeglądarka Mozilla Firefox; d) przeglądarka Chrome; e) przeglądarka Safari; f) przeglądarka Opera. 7. Fiore może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez Fiore przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego. 8. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Fiore nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. § 4 Prawa osób, których dane dotyczą 1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO. a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Fiore. b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Fiore zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Fiore może świadczyć jedynie za zgodą. 2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO. a) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Fiore przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Fiore, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji. b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach. c) Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Fiore nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw. 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO. a) Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. b) Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli: a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane; b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę; c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych; d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem; e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Fiore podlega; f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego. c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Fiore może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Fiore. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Fiore, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług. 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO. a) Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Fiore nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych. b) Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach: a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Fiore ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni; b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania; c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta. 5. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO. a) Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo: a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych; b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską; c. uzyskać kopię swoich danych osobowych. 6. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO. a) Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności. 7. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO. a) Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych. 8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Fiore spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Fiore nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach. 9. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień. 10. Klient ma prawo żądać od Fiore przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności. 11. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO. § 5 Zarządzanie bezpieczeństwem - hasło 1. Fiore zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie. Fiore stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet. 2. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Fiore nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła. 3. Fiore nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta. § 6 Zmiany Polityki Prywatności 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Fiore poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni. 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: sklep@fiore.pl 3. Data ostatniej modyfikacji: 15.10.2019 r.

sort-descending
 1. Podwiązka Nube Podwiązka Nube
  34,90 zł
 2. Francice Pończochy samonośne 30 DEN Francice Pończochy samonośne 30 DEN
  Już od 34,90 zł
 3. Rajstopy Sharon 30 den białe Rajstopy Sharon 30 den białe
  Już od 24,90 zł
 4. Rajstopy Amore Mio 20 DEN Rajstopy Amore Mio 20 DEN
  Już od 54,89 zł
 5. Pończochy do paska Louise 20 DEN Pończochy do paska Louise 20 DEN
  Już od 19,90 zł
 6. Rajstopy Amour Rouge 20 DEN Rajstopy Amour Rouge 20 DEN
  Już od 54,89 zł
 7. Opaska Tease Me Opaska Tease Me
  34,99 zł
 8. Segreta Pończochy do paska 30 DEN Segreta Pończochy do paska 30 DEN
  Już od 19,90 zł
 9. Skarpetki Daisy 20 den Skarpetki Daisy 20 den
  17,90 zł
 10. Podkolanówki Playfull 8 den Podkolanówki Playfull 8 den
  Już od 6,50 zł
 11. Pończochy samonośne Dolce Vita 20 den Pończochy samonośne Dolce Vita 20 den
  Już od 54,90 zł
 12. Rajstopy Cute Dream 20 den Rajstopy Cute Dream 20 den
  Już od 49,90 zł
 13. Rajstopy Confetti 20 DEN Rajstopy Confetti 20 DEN
  Już od 29,90 zł
 14. Skarpetki Sunset Glow 8 den Skarpetki Sunset Glow 8 den
  6,50 zł
 15. Rajstopy Eveline 15 den - light natural Rajstopy Eveline 15 den - light natural
  Już od 25,90 zł
 16. Rajstopy ze srebrną nitką Veronica 20 DEN Rajstopy ze srebrną nitką Veronica 20 DEN
  Już od 29,90 zł
 17. Rajstopy Dry Pastel 40 den Rajstopy Dry Pastel 40 den
  Już od 25,90 zł
 18. Pończochy samonośne Eluxa 20 den Pończochy samonośne Eluxa 20 den
  Już od 29,90 zł
 19. Rajstopy HIGH WAIST BIKINI 20 DEN Rajstopy HIGH WAIST BIKINI 20 DEN
  Już od 34,90 zł
 20. Pończochy samonośne Glam 20 den Light Natural Pończochy samonośne Glam 20 den Light Natural
  Już od 32,90 zł
 21. Rajstopy w seruszka Love Potion 20 den Rajstopy w seruszka Love Potion 20 den
  Już od 25,90 zł
 22. Podwiązka Christelle Podwiązka Christelle
  34,90 zł
 23. Rajstopy w kropeczki High point 20 DEN Rajstopy w kropeczki High point 20 DEN
  Już od 27,90 zł
 24. Pończochy samonośne Verona 20 den Pończochy samonośne Verona 20 den
  Już od 54,90 zł
 25. Opaska koronkowa Opaska koronkowa
  Już od 29,90 zł
 26. Rajstopy Ariel 30 den - ecru Rajstopy Ariel 30 den - ecru
  Już od 32,90 zł
 27. Rajstopy czerwone z mikrofibry 60 DEN Rajstopy czerwone z mikrofibry 60 DEN
  Już od 21,90 zł
 28. Pończochy samonośne FEMME FATALE 20 DEN black Pończochy samonośne FEMME FATALE 20 DEN black
  Już od 34,90 zł
 29. Wzorzyste rajstopy w grochy Spotlight 20 DEN Wzorzyste rajstopy w grochy Spotlight 20 DEN
  Już od 27,90 zł
 30. Pończochy do paska Jardin 20 den Pończochy do paska Jardin 20 den
  Już od 25,90 zł
 31. Pończochy samonośne Matin 20 den Pończochy samonośne Matin 20 den
  Już od 29,90 zł
 32. Rajstopy z ozdobną koronką PEARL 40 den Rajstopy z ozdobną koronką PEARL 40 den
  Już od 34,90 zł

Produkty 1-32 z 55

loader
Ładuję...