Reklamacje dotyczące Produktów zakupionych u poszczególnych Sprzedawców oraz dotyczące Umów Sprzedaży zawartych z poszczególnymi Sprzedawcami należy kierować do Sprzedawców.

Każdy Sprzedawca określa samodzielnie stosowaną przez siebie procedurę reklamacyjną – informacje w tym zakresie dostępne są na profilach Sprzedawców na Platfromie janachowska.pl.

Do pobrania: formularz reklamacji.

loader
Ładuję...