Facebook Pixel

Wódka na Wesela

Wiemy, jak ważny jest dla Was ten Wielki Dzień. Właśnie dlatego dokładamy wszelkich starań, aby był on idealny w każdym detalu. Specjalnie dla Was nieustannie tworzymy selekcję najlepszych alkoholi, wyłącznie ze sprawdzonego źródła, czyli prosto od producenta. Za jakość ręczymy własną pieczątką! Staramy się także, aby wesele było przyjemne dla Waszej kieszeni, za sprawą cyklicznych akcji promocyjnych. Dążymy do zapewnienia Wam holistycznej usługi w jednym miejscu, oferując nie tylko potrzebne na wesele trunki, czy zestawy prezentowe, ale również ich ekspresową dostawę.

WYSYŁKA W 7 dni roboczych

KOSZT WYSYŁKI 30.00 PLN

DARMOWA DOSTAWA OD 2,000.00 PLN

Produkty 15

na stronę
Ustaw kierunek malejący

Produkty 15

na stronę
Ustaw kierunek malejący

Wódka na Wesela

Chrzanów Mały 44, 05-825 Chrzanów Mały

tel.: +48 696858228

email: biuro@wodkanawesela.pl

Wysyłka

Koszty przewozu Produktów wynosi 30 zł brutto. Klient może skorzystać z opcji dostawy Produktów na wskazany przez niego adres. W tym celu w trakcie składania zamówienia na Produkty w Serwisie powinien zaznaczyć opcję dostawy na wskazany przez niego adres. Przy składaniu zamówienia Klient na dostawę (przewóz) Produktów proszony jest o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do zawarcia umowy przewozu Produktów.

Zwroty

§6 [REKLAMACJE] 1. Wszelkie zastrzeżenia co do zakupionych Napojów alkoholowych Klient może zgłaszać mailowo pod adresem biuro@wodkanawesela.pl lub pisemnie na adres: Wódka na Wesela, Chrzanów Mały 44, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 2. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta oraz szczegółowy opis problemu. Sprzedający udzieli odpowiedzi na reklamacje w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez niego zgłoszenia reklamacyjnego. 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność prawną w przypadku nienależytego spełnienia świadczenia. 4. Klient może zgłaszać również reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną, polegających na dokonywaniu czynności związanych z zawarciem i wykonaniem umów sprzedaży (np. komunikacja mailowa z Klientem, prowadzenie formularza na stronie www). Takie reklamacje można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres biuro@wodkanawesela.pl lub pisemnie na adres: Wódka na Wesela, Chrzanów Mały 44, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 5. Reklamacja, o której mowa w ust. 4 powyżej powinna zawierać adres elektroniczny Klienta, o ile reklamacja została wysłana z innego adresu, oraz 8 szczegółowy opis problemu. Reklamacje spełniające powyższe wymagania zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego zgłoszenia reklamacyjnego.  

Adres do zwrotu

Adres: Chrzanów Mały 05-825 Chrzanów Mały 44

Email: biuro@wodkanawesela.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej lovemyself.pl jest działalność gospodarcza B&W Premium Spirits z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825) przy ul. Granicznej 30 (zwaną dalej „Administratorem”), podlegającą wpisowi do centralnej ewidencji działalności gospodarczej, posiadającej numer NIP: 7010777633, REGON 368827450 Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy, a zebrane dane są wykorzystywane tylko w celu wykonania umowy. Niepodanie danych potrzebnych do realizacji Zamówienia i niewyrażenie na ich przetwarzanie w tym celu będzie skutkowało niemożnością zrealizowania Zamówienia. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych Administrator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Administrator kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – od 25 maja 2018 r. są to: art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz aktualnie obowiązujące prawo krajowe. Dane Osobowe przetwarzane są w związku z zawarciem umowy i w celu jej wykonania i nie wymagają zgody wyrażanej przez Kupującego. Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Kupujących i ich zrachowaniach w następujący sposób: poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje; poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”]. Strona zbiera wyłącznie informacje dobrowolnie podane przez Kupującego. Przy składaniu zamówienia gromadzone są dane potrzebne do realizacji wysyłki oraz dane kontaktowe. Mogą to być imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail, firma oraz NIP. Dane te przekazywane są dostawcy produktu (firma kurierska). Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego. Dane osobowe pozostawione na stronie nie zostaną udostępnione osobom trzecim ani przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do żądania sprostowania, aktualizacji lub żądania całkowitego usunięcia swoich danych osobowych w dowolnym momencie – z ograniczeniem prawa usunięcia w zakresie, w którym prawo wymaga zachowania danych przez Administratora. Na stronie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od niej są w żaden sposób nadzorowane przez strone www.wodkanawesela.pl.. Strony te mogą posiadać własną politykę dotyczącą prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania praw z umowy stron oraz spełnienia obowiązków sprzedażowych i podatkowych przewidzianych prawem. Dane osobowe Kupujących nie podlegają profilowaniu i tzw. automatycznemu podejmowaniu decyzji. W sprawie danych osobowych Kupującemu przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach Sklep będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.