Facebook Pixel

Ewa Stepaniuk Couture

Spełnij swoje marzenia o niepowtarzalnej sukni i zaprojektuj ją razem ze światową projektantką! ​Atelier specjalizuje się w szyciu sukni ślubnych na miarę dla pań we wszystkich rozmiarach.Dla Mam, druhen i przyjaciółek przygotowaliśmy ofertę kreacji wieczorowych i wizytowych.Praca z nami to nie tylko możliwość wybrania modelu z katalogu. Każdą suknię szyjemy, mając na względzie Twoje indywidualne proporcje i upodobania.

WYSYŁKA W 8-10 tygodni

KOSZT WYSYŁKI 0.00 PLN

DARMOWA DOSTAWA OD 0.00 PLN

Produkty 1-32 z 55

na stronę
Strona
Ustaw kierunek malejący

Produkty 1-32 z 55

na stronę
Strona
Ustaw kierunek malejący

Ewa Stepaniuk Couture

WROCŁAW, SOWIA 17/2

tel.: 500552884

Wysyłka

Zakupiony towar zostanie przesłany niezwłocznie po zakończeniu procesu produkcji, który szacowany jest na 8-10 tygodni od momentu zarejestrowaniu wpłaty na rachunku bankowym. Jeżeli z powodu wyjątkowych okoliczności dojdzie do opóźnienia w realizacji zamówienia, skontaktujemy się z Klientem, celem ustalenia nowego terminu dostawy. Jeżeli Klient nie zaakceptuje zaproponowanego terminu, ma możliwość odstąpienia od Umowy. W takim wypadku, wszelkie środki zapłacone z tytułu realizacji Umowy zostaną zwrócone bez zbędnej zwłoki. Uznaje się, że zamówienie zostało zrealizowane, jeśli przesyłka zostanie Klientowi dostarczona, czego dowodem będzie podpis na pokwitowaniu odbioru. Nie realizujemy dostaw na adres skrytki pocztowej czy do paczkomatów. Z chwilą dostawy za ryzyko związane z produktem odpowiada Klient. Prawo własności do zamówionego produktu przechodzi na Klienta w chwili jego dostarczenia.

Zwroty

Z uwagi na wysoko zindywidualizowany charakter świadczonych przez nas usług, zamówione suknie ślubne nie podlegają zwrotowi ALE jeśli okaże się, że suknia nie jest dopasowana możesz ją do nas odesłać, a my naniesiemy ustalone poprawki. Suknia może być niedopasowana z naszej winy wtedy, gdy ma inne wymiary niż ustalone wcześniej podczas kontaktu z Klientem. Wówczas jak najbardziej czujemy się w obowiązku naprawić błąd i doprowadzić suknię do założonych wymiarów. Koszt przesyłki i poprawy leży po naszej stronie. Suknia może być niedopasowana z winy Klienta wtedy, gdy jego sylwetka znacząco zmieniła wymiary w okresie realizacji zamówienia, a ustalone wymiary nie są już do niej adekwatne. W tym przypadku również nie zostawiamy Klienta samemu sobie i proponujemy naniesienie poprawek po uprzednim ustaleniu ich ceny. Koszt przesyłki i poprawy leży po stronie Klienta. W przypadku konieczności naniesienia poprawek prosimy o kontakt mailowy pod adresem: sales@ewastepaniukcouture.com oraz o przesłanie sukni na adres firmy: Ewa Stepaniuk Fashion Designer, 53-024 Wrocław, ul. Sowia 17/2

Firma Ewa Stepaniuk Fashion Designer występująca pod marką EWA STEPANIUK COUTURE szanuje prywatność swoich Klientów i zależy jej na tym, by Użytkownicy korzystający z Serwisu czuli się bezpiecznie i komfortowo, mając pewność, że powierzone przez nich firmie dane osobowe wykorzystywane są w sposób zgodny z prawem i wyłącznie do celu, dla jakiego zostały udostępnione. Niniejszy dokument, stanowiący Politykę Prywatności Sklepu, określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych pozyskanych od Klientów Sklepu w celu realizacji usług świadczonych na ich rzecz w drodze elektronicznej, przy wykorzystaniu strony www.weddingdream.com I. Administrator Danych Osobowych. Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej Administratorem) gromadzonych i przetwarzanych w ramach usług świadczonych w drodze elektronicznej przez Sklep Internetowy https://weddingdream.com jest firma Ewa Stepaniuk Fashion Designer z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sowia 17/2, posługującą się numerem NIP: 6151673763 i numerem REGON: 231180204, będący jednocześnie Sprzedawcą. II. Zakres i zasady gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych osobowych powierzonych przez Klienta. Dane osobowe pozyskiwane od Klientów Sklepu przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem wyrażonej przez nich zgody oraz przepisami prawa, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Administrator pozyskuje, gromadzi i przetwarza tylko te dane osobowe, które są niezbędne dla zawarcia Umowy Sprzedaży i jej realizacji. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Klientów nie będących konsumentami. Administrator może przetwarzać także nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta. Podanie przez Klienta danych osobowych w postaci imienia i nazwiska bądź nazwy, adresu zamieszkana, numeru telefonu, adresu e-mail i miejsca dostawy ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne dla zawarcia umowy i jej realizacji. Podane przez Klienta dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłączeniu w celach związanych z realizacją zamówienia, ewentualnie w celach marketingowych, związanych z informowaniem Klienta o bieżącej ofercie, promocjach cenowych i ofertach specjalnych, o ile Klient wyrazi zgodę na przetwarzanie w tym celu podanych przez niego danych. Dane osobowe podane przez Klienta, celem realizacji zawartej Umowy, mogą zostać powierzone przez Administratora: firmie kurierskiej, dokonującej dostawy zamówionego przez Klienta Towaru oraz podmiotowi obsługującemu płatności. W przypadku kontroli, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, Administrator może udostępnić powierzone mu przez Klienta dane osobowe osobie przeprowadzającej kontrolę. Poza wskazanymi wypadkami Administrator nie ma prawa udostępniać powierzonych mu przez Klienta danych osobowych jakimkolwiek osobom trzecim - chyba że obowiązek ich udostępnienia wyraźnie wynika z obowiązujących przepisów prawa. III. Czas przechowywania danych osobowych. Dane osobowe powierzone przez Klienta będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do wykonania wszystkich uprawnień przysługujących Sprzedawcy w związku z zawartą Umową Sprzedaży, w tym dochodzenia roszczeń. IV. Prawa Klienta związane z przetwarzaniem jego danych osobowych. Klient ma prawo w każdym czasie żądać od Administratora: wglądu w powierzone dane osobowe oraz otrzymania ich kopii, żądania sprostowania powierzonych danych osobowych bądź ich uzupełnienia, wycofania zgody na przetwarzanie powierzonych danych, żądania usunięcia powierzonych danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W celu zrealizowania tych praw Klient powinien skontaktować się z Administratorem, przesyłając określone żądanie na adres: Ewa Stepaniuk Fashion Designer z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sowia 17/2 lub na adres mailowy: sales@ewastepaniukcouture.com. V. Bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych. Przetwarzając dane osobowe Klienta Administrator stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z przepisami polskiego prawa oraz stosuje szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL. VI. Pozostałe postanowienia Wszelkie zmiany dotyczące stosowanej przez Administratora Polityki Prywatności będą w widoczny sposób publikowane w Serwisie Administratora.