LILY WAS HERE BY LILIANA KUPIDURA

Marka Lily Was Here to linia unikatowych i ekskluzywnych ubrań dla kobiet, które chcą podkreślić swoją indywidualność, kobiecość i charakter. Nasze hasło przewodnie to "Kobiecość i unikatowość", stąd wszystkie nasze kolekcje są limitowane i niepowtarzalne.

WYSYŁKA W 7-14 dni roboczych.

KOSZT WYSYŁKI 20.00 PLN

DARMOWA DOSTAWA OD 1,500.00 PLN

Dane kontaktowe arrow-dropdown

LILY WAS HERE BY LILIANA KUPIDURA

KLWATY 110, 26-660 JEDLIŃSK

tel.: 882810087

email: lily@lilywashere.eu

Wysyłka i zwroty arrow-dropdown

Dostawa

Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej DPD na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w ciągu 2 dni roboczych od momentu nadania przez Sprzedawcę paczki. 

 •   Koszt wysyłki na terenie Polski - 20,00 zł  •    

Każde zamówienie otrzymuje indywidualny numer listu przewozowego, na podstawie którego mogą Państwo zlokalizować swoją przesyłkę.  

•    Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 •    Przesyłki dostarczane są tylko w dni robocze. Aby kurier dostarczył przesyłkę, wymagana jest obecność osoby upoważnionej do odbioru paczki pod adresem dostawy.  

Zwroty

ODSTĄPIENIE OD UMOWY     

 •    Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.).  

 •    Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.   

 •    Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia, dostępnym na stronie Sklepu.   

 •    Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do niektórych umów, tj.:  

 •    o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę  utraci prawo odstąpienia od Umowy;  

 •    w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;  

 •    w której Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;  

 •    w której Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;  

 •    w której Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;  

 •    w której Towarem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;  

 •    w której Towarem są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;    •    w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;  

 •    w której Towarem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;  

 •    o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;  

 •    zawartej w drodze aukcji publicznej;  

 •    o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;    •    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.5.    Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 6.    Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.7.    Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru tylko pod warunkiem, iż nie nosi on śladu użytkowania, musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, wraz z wszystkimi elementami wyposażenia, w tym opakowania. Towar musi posiadać nienaruszoną, oryginalną plombę odzieżową wraz z oryginalną metką. 8.    Ze zwracanym Towarem należy zwrócić dokument potwierdzający zamówienie : paragon lub fakturę oraz wypełniony formularz zwrotu. Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru .9.    Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.10.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 11.    W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa uważana jest  za niezawartą.  12.    Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych za pobraniem lub wysyłanych bez uprzedniej konsultacji. 13. Paczkę zwrotną należy przesłać na adres: Lily Was Here by Liliana Kupidura, Klwaty 110, 26-660 Jedlińsk, Polska   POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY  Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład: pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Poniżej podajemy dane kontaktowe: Liliana KupiduraLily Was Here by Liliana Kupidura26-660 JedlińskKlwaty 110lily@lilywashere.eu Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.  Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.  Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru tylko pod warunkiem, iż nie nosi on śladu użytkowania, musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, wraz ze wszystkimi elementami wyposażenia, w tym opakowania. Towar musi posiadać nienaruszoną, oryginalną plombę odzieżową wraz z oryginalną metką. Wraz ze zwracanym Towarem należy zwrócić dokument potwierdzający zamówienie (paragon lub fakturę) oraz wypełniony formularz zwrotu. Towar nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu. Proszę odesłać lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wskazujemy, że odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celach związanych z wykonaniem Państwa odstąpienia od umowy oraz spełnieniem związanych z nim żądań i to na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji zostało zawartych w dokumencie „Informacje od administratora danych osobowych”. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.  

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWYdotyczy Konsumenta  

UWAGA: formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy ………………………., ………………………………. …………………………………………(imię i nazwisko Klienta)………………………………………..…………………………………………(adres Klienta do korespondencji)…………………………………………(numer telefonu/email do kontaktu) Pan/Pani* Liliana Kupidura Lily Was Here by Liliana KupiduraKlwaty 11026-660 Jedlińsklkupidura@gmail.com

ODSTĄPIENIE OD UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży na odległość, zawartej w dniu ………………………………………… i dotyczącej zakupu następującego towaru ………………………………………………………………………………… za cenę …………………………… Wydanie/odbiór towaru nastąpił w dniu ………………………………………………….. W związku z powyższym, oświadczam, że dokonam zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Poniżej wskazuję dane do zwrotu ceny towaru, który powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.  …………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..……

Mam świadomość, że przekazane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celach związanych z wykonaniem odstąpienia od umowy oraz spełnieniem związanych z nim żądań i to na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Wiem, że przysługuje mi prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

……………………………………………………(imię, nazwisko i podpis Klienta,jeśli formularz jest wysyłany w formie papierowej)    

Adres do zwrotu

Adres: Jedlińsk 26-660 Klwaty 110

Email: lily@lilywashere.eu

Polityka prywatności arrow-dropdown

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIESW SERWISIE INTERNETOWYM http://lilywashere.eu § 1. Postanowienia ogólne Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym http://lilywashere.eu (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez Lily Was Here by Liliana Kupidura. Terminy użyte w Polityce oznaczają: Serwis: serwis internetowy http://lilywashere.eu; Użytkownik: podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu; Właściciel: Lily Was Here by Liliana Kupidura , Klwaty 110,26-660 Jedlińsk, 8133059166, 368722975; Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer; Celem Polityki jest w szczególności: udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego; zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki. Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa: ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.); ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.); Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.  § 2. Ochrona prywatności i danych osobowych Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności Rozporządzenia.  Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były: przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą; zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;  adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;  prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;  przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych, Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane Właściciel zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje: prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych; prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych; prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania; prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw. Właściciel może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Właściciela są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Właściciela: lkupidura@gmail.com. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Właściciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Właściciela.  

sort-descending
 1. Koktajlowa sukienka z beżowo-złotej koronki Koktajlowa sukienka z beżowo-złotej koronki
  • TYLKO ONLINE
  Już od 2 250,00 zł
 2. Koktajlowa sukienka z cekinów w paski Koktajlowa sukienka z cekinów w paski
  • TYLKO ONLINE
  Już od 1 990,00 zł
 3. Koktajlowa sukienka ecru z guzikami Koktajlowa sukienka ecru z guzikami
  • TYLKO ONLINE
  Już od 2 000,00 zł
 4. Elegancka sukienka w biało czarną kratkę Elegancka sukienka w biało czarną kratkę vichy
  • TYLKO ONLINE
  Już od 2 900,00 zł
 5. Aksamitna sukienka z wycięciem na nodze Aksamitna sukienka z wycięciem na nodze
  • TYLKO ONLINE
  Już od 2 900,00 zł
 6. Tiulowa Sukienka z gorsetem w kratkę Tiulowa Sukienka z gorsetem w kratkę
  • TYLKO ONLINE
  Już od 2 450,00 zł
 7. Tiulowa Sukienka z gorsetem z koralikami Tiulowa Sukienka z gorsetem wyszywanym koralikami
  • TYLKO ONLINE
  Już od 2 650,00 zł
 8. Szykowna Sukienka z Tiulu Szykowna Sukienka z Tiulu
  • TYLKO ONLINE
  Już od 1 990,00 zł
 9. Szykowna Sukienka Maxi z Haftowanej Koronki Szykowna Sukienka Maxi z Haftowanej Koronki
  • TYLKO ONLINE
  Już od 2 000,00 zł
 10. Pełna Wdzięku Sukienka z Kołnierzykiem Bebe Pełna Wdzięku Sukienka z Kołnierzykiem Bebe
  • TYLKO ONLINE
  Już od 3 550,00 zł
 11. Wizytowa Sukienka z Koronką 3D Wizytowa Sukienka z Koronką 3D
  • TYLKO ONLINE
  Już od 3 750,00 zł
 12. Malownicza Sukienka z Jedwabiu w Pastelowe Kwiaty Malownicza Sukienka z Jedwabiu w Pastelowe Kwiaty
  • TYLKO ONLINE
  Już od 2 350,00 zł
 13. Koktajlowa Sukienka w Pastele Koktajlowa Sukienka w Pastele
  • TYLKO ONLINE
  Już od 1 900,00 zł
 14. Elegancka Sukienka w Kwiaty Elegancka Sukienka w Kwiaty
  • TYLKO ONLINE
  Już od 2 800,00 zł
 15. Romantyczna Sukienka z Tiulu w Kropeczki Romantyczna Sukienka z Tiulu w Kropeczki
  • TYLKO ONLINE
  Już od 2 000,00 zł
 16. Magiczna Sukienka z Włoskiego Tiulu Magiczna Sukienka z Włoskiego Tiulu
  • TYLKO ONLINE
  Już od 4 800,00 zł
 17. Subtelna Sukienka Ombre Subtelna Sukienka Ombre
  • TYLKO ONLINE
  Już od 4 500,00 zł
 18. Zjawiskowa sukienka z koronki ecru Zjawiskowa sukienka z koronki ecru
  • TYLKO ONLINE
  Już od 2 950,00 zł
 19. Malinowa sukienka z cekinów Malinowa sukienka z cekinów
  • TYLKO ONLINE
  Już od 3 600,00 zł
 20. Ultra kobieca sukienka w kwiaty Ultra kobieca sukienka w kwiaty
  • TYLKO ONLINE
  Już od 2 500,00 zł
 21. Subtelna Sukienka z Trenem Subtelna Sukienka z Trenem
  • TYLKO ONLINE
  Już od 1 700,00 zł
 22. Zmysłowa Sukienka z Koronki Zmysłowa Sukienka z Koronki
  • TYLKO ONLINE
  Już od 2 600,00 zł
 23. Wieczorowa Sukienka z Cekinów Wieczorowa Sukienka z Cekinów
  • TYLKO ONLINE
  Już od 3 550,00 zł
 24. Wizytowa sukienka z kolorze pudrowego różu Wizytowa sukienka z kolorze pudrowego różu
  • TYLKO ONLINE
  Już od 3 500,00 zł
 25. Cekinowa sukienka na jedno ramię Cekinowa sukienka na jedno ramię
  • TYLKO ONLINE
  Już od 3 800,00 zł
 26. Czarna sukienka z koronki z szerokim rękawem Czarna sukienka z koronki z szerokim rękawem
  • TYLKO ONLINE
  Już od 2 850,00 zł
 27. Elegancka sukienka z morelowej koronki Elegancka sukienka z morelowej koronki
  • TYLKO ONLINE
  Już od 2 400,00 zł
 28. Bajeczna Sukienka z Tiulu Bajeczna Sukienka z Tiulu
  • TYLKO ONLINE
  Już od 3 550,00 zł
 29. Zmysłowa Spódnica z Tiulu z Koronką z Topem Zmysłowa Spódnica z Tiulu z Koronką z Topem
  • TYLKO ONLINE
  Już od 2 000,00 zł
 30. Zjawiskowa sukienka kolorze bananowym Zjawiskowa sukienka kolorze bananowym
  • TYLKO ONLINE
  Już od 2 550,00 zł
 31. Stylowa Sukienka z Haftowanej Koronki Stylowa Sukienka z Haftowanej Koronki
  • TYLKO ONLINE
  Już od 2 500,00 zł
 32. Rozpinana Spódnica Boho z topem w kwiaty Rozpinana Spódnica Boho z topem w kwiaty
  • TYLKO ONLINE
  Już od 2 000,00 zł

Produkty 1-32 z 37

loader
Ładuję...