Estro

Jesteśmy Estro

 

Witaj w świecie Estro, marki działającej na rynku od ponad dekady. Nasze doświadczenie i miłość do tego, co piękne i komfortowe przekłuliśmy w setki par obuwia damskiego i męskiego, akcesoriów i odzieży dla pań i panów. 

Bazujemy na najlepszych materiałach i nowoczesnym sprzęcie produkcyjnym. Zarówno na etapie projektowym, jak i produkcyjnym, przeprowadzamy liczne testy i kontrolujemy jakość, by przekazać Ci najwyższej próby produkt. 

 

Jesteśmy marką

 

Specjalizującą się w branży obuw

WYSYŁKA W 1-2

KOSZT WYSYŁKI 0.00 PLN

DARMOWA DOSTAWA OD 0.00 PLN

Dane kontaktowe arrow-dropdown

Estro

ul. Warszawska 164, 05-082 Latchorzew, Polska

tel.: +48 786 203 207

email: info@estro.pl

Wysyłka i zwroty arrow-dropdown

Dostawa

RODZAJE WYSYŁKI:

 • Kurier DPD - 0 zł.
 • Kurier InPost - 0 zł.
 • Paczkomaty InPost - 0 zł.

Zwroty

JAK DOKONAĆ ZWROTU?

 1. Jeśli zdecydujesz się odstąpić od umowy sprzedaży, powiadom nas o tym przed upływem 30 dni w formie mailowej, na adres info@estro.pl
 2. Wydrukuj, wypełnij i dołącz do paczki formularz zwrotu dostępny tutaj: Formularz zwrotu. Pamiętaj, że to warunek konieczny - bez wypełnionego formularza nie będziemy w stanie przeprowadzić zwrotu.
 3. Upewnij się, że produkt nie nosi żadnych śladów użytkowania.
 4. Zapakuj zwracany produkt i włóż do paczki formularz zwrotu/odstąpienia od umowy (będziemy wdzięczni, jeśli będzie również dołączona faktura).
 5. Odeślij paczkę na adres:
Estro sp. z.o.o / Black Office
ul. Warszawska 164, 05-082 Latchorzew

Adres do zwrotu

Adres: Latchorzew 05-082 ul. Warszawska 164

Email: info@estro.pl

Polityka prywatności arrow-dropdown

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES Czym jest polityka prywatności? Chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszej strony internetowej. W związku z tym, że sami działamy w branży internetowej, wiemy jak ważna jest ochrona Twoich danych osobowych. Dlatego dokładamy szczególnych starań, aby chronić Twoją prywatność i informacje, które nam przekazujesz. Starannie dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne, w szczególności te o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Nasza strona używa szyfrowanej transmisji danych (SSL), co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych. W naszej Polityce prywatności znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Prosimy Cię o jej przeczytanie i obiecujemy, że nie zajmie Ci to więcej niż kilka minut. Kto jest administratorem strony internetowej estro.pl? Administratorem strony internetowej jest ESTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Latchorzewiu, pod adresem ul. Warszawska 164, 05-082 Latchorzew, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000965330, NIP 5223222823, REGON 521713633, o kapitale zakładowym w wysokości: 220 000,00 zł (czyli: my). Dane osobowe Jaki akt prawny reguluje przetwarzanie Twoich danych osobowych? Twoje dane osobowe są przez nas zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego powszechnie: RODO. W zakresie nieuregulowanym przez RODO przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? Administratorem Twoich danych osobowych jest ESTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Latchorzewiu, pod adresem ul. Warszawska 164, 05-082 Latchorzew, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000965330, NIP 5223222823, REGON 521713633, o kapitale zakładowym w wysokości: 5 000,00 zł, telefon: +48 786 203 207, e-mail: info@estro.pl. W sprawie swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pomocą: poczty elektronicznej: info@estro.pl, poczty tradycyjnej: ul. Warszawska 164, 05-082 Latchorzew, telefonu: +48 786 203 207. Jak przetwarzamy twoje dane osobowe, które nam podajesz? Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakich celach je przetwarzamy? Na naszej stronie internetowej oferujemy Ci wiele różnych usług, dla których celów przetwarzamy różne dane osobowe, w oparciu o różne podstawy prawne. Dobrowolność podania danych osobowych Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne ale stanowi warunek świadczenia przez nas usług na Twoją rzecz (np. wysyłania newslettera czy założenia konta). Odbiorcy danych osobowych Aktualną listę podmiotów, którym ujawniamy Twoje dane osobowe możesz znaleźć tutaj. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie) Korzystamy z narzędzi, za pomocą których kierujemy do Ciebie reklamy spersonalizowane. Na podstawie podjętych przez Ciebie działań w Sklepie, w szczególności wyboru oglądanych treści i czasu pozostawania na podstronach Sklepu, dostosowujemy i wyświetlamy Tobie dopasowane do Ciebie treści marketingowe. Dzięki takiemu profilowaniu możemy kierować przekaz marketingowy bardziej pożądany przez Ciebie, co stanowi korzyść zarówno dla nas jak i dla Ciebie, ponieważ w ten sposób ograniczamy przekaz marketingowy dotyczący towarów i usług, które nie leżą w obszarze Twoich zainteresowań. Czy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza EOG lub do organizacji międzynarodowej? W celu korzystania z narzędzi Google, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery Google LLC. Google LLC figuruje w wykazie podmiotów uczestniczących w programie certyfikacji „Tarcza Prywatności”* (link: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active), a także stosuje wzorcowe klauzule umowne dotyczące bezpieczeństwa danych zatwierdzone przez Komisję Europejską. W celu korzystania z narzędzi Facebooka, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery Meta Inc. Meta Inc. figuruje w wykazie podmiotów uczestniczących w programie Tarczy Prywatności* (link: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active), w zakresie usługi Workplace oraz opcji reklamowych i narzędzi pomiarowych. Meta Platforms Ireland Limited przekazuje dane do Meta Inc. na podstawie Załącznika dotyczącego przekazywania Europejskich danych przez Facebooka, który uwzględnia standardowe nowe klauzule umowne, które weszły w życie w 2022 r. Więcej informacji znajdziesz tu: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing/update, https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum/update. *Pamiętaj, że Tarcza Prywatności nie jest już prawem obowiązującym w Unii Europejskiej, a programem, który wyznacza pewne standardy ochrony danych osobowych dla podmiotów mających swoje serwery w Stanach Zjednoczonych. Obecnie jest formą certyfikacji, podmioty wpisane do Tarczy Prywatności, spełniają pewne standardy ochrony danych osobowych. Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych? Na podstawie RODO masz prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, żądania usunięcia swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania przenoszenia danych osobowych. W razie zgłoszenia nam któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby możemy wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W każdym wypadku poinformujemy Ciebie w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i podamy Tobie przyczyny opóźnienia. Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO) Masz prawo uzyskania informacji czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe to masz prawo do: dostępu do danych osobowych, uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską; uzyskania kopii swoich danych osobowych. Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: info@estro.pl. Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO) Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych. Masz też prawo do żądania uzupełnienia przez nas Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz zażądać sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: info@estro.pl. Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. "prawo do bycia zapomnianym" (art. 17 RODO) Masz prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy: Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę; Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim; wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub stronę trzecią. Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych możemy przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana. Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres:info@estro.pl. Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy: kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – w takim wypadku ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń; zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie. Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: info@estro.pl. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z: przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią; przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego. Jeśli chcesz zagłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: info@estro.pl. Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) Masz prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych. Standardowo udostępnimy Ci Twoje dane osobowe w formacie CSV. Jeśli wolisz aby dane zostały Ci udostępnione w innym formacie wskaż preferowany format w swoim żądaniu. W miarę możliwości postaramy się udostępnić Ci dane w preferowanym przez Ciebie formacie. Możesz również zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe). Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: info@estro.pl. Czy możesz cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych? Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez nas na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem. Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: info@estro.pl. W przypadku, gdy chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usługi "Newsletter" możesz z niego zrezygnować. Skarga do organu nadzorczego Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który z dniem 25 maja 2018 roku zastąpił GIODO. Więcej informacji znajdziesz tutaj. PLIKI „COOKIES” Informacje ogólne Podczas przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego są używane pliki "cookies", zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Sklepu Internetowego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Sklep Internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość. Bezpieczeństwo Stosowane przez nas pliki Cookies są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki Cookies wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Rodzaje plików Cookies Stosujemy dwa rodzaje plików Cookies: Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia. Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia. Cele Wykorzystujemy także pliki Cookies podmiotów zewnętrznych w następujących celach: konfiguracji Sklepu Internetowego; prezentacji Świadectwa Zgodności, za pośrednictwem serwisu internetowego solidnyregulamin.pl, którego administratorem jest APM Poniatowska-Maj Kancelaria Prawna sp. k., z siedzibą w Gdańsku, Polityka Prywatności dostępna jest pod następującym linkiem: - http://solidnyregulamin.pl/polityka-prywatnosci/; analizowania aktywności użytkowników, w celu dopasowywania wyświetlanych im treści do ich profilu, co umożliwia ulepszanie zarządzania kampaniami reklamowymi za pośrednictwem narzędzi analitycznych DoubleClick, których administratorem jest Google Inc z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy sklepu internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy?fg=1; określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google Ads, którego administratorem jest Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy?fg=1; określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Facebook Ads, którego administratorem jest Meta Platforms Ireland Limited, z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem: https://pl- pl.facebook.com/privacy/explanation; gromadzenia informacji o zachowaniu Użytkownika z użyciem narzędzia Facebook Pixel, którego administratorem jest Meta Platforms Ireland Limited, z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/help/cookies/; popularyzacji Serwisu Internetowego za pomocą serwisu YouTube.com, którego administratorem jest Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności dostępna jest pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl; obsługi narzędzi Google służących do badania zachowań użytkowników, określania ich profili za pośrednictwem narzędzia Google Global Site Tag, którego administratorem jest Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/; Aby poznać zasady korzystania z Cookies, zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności wyżej wskazanych firm. Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich preferencji. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania się przez Ciebie w sieci lub czasie skorzystania ze strony internetowej. Aby przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences/. Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdują się w polityce prywatności Wirtualnej Polski. Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).
sort-descending
 1. Czarna skórzana torebka damska typu bagietka Czarna skórzana torebka damska typu bagietka
  • Promocja
  Cena promocyjna 290,00 zł Cena standardowa 409,00 zł
 2. Srebrno-czarne skórzane baleriny damskie Srebrno-czarne skórzane baleriny damskie z metalicznym połyskiem Estro ER0011417-1.jpg
  • Promocja
  Już od 410,00 zł Cena standardowa 509,00 zł
 3. Czarno-białe baleriny damskie ER00114173 Czarno-białe baleriny damskie ER00114173
  • Promocja
  Już od 410,00 zł Cena standardowa 509,00 zł
 4. Jasnobeżowa torebka damska na ramię ze skóry Jasnobeżowa torebka damska na ramię ze skóry
  • Promocja
  • Wybór Izabeli
  Cena promocyjna 290,00 zł Cena standardowa 399,00 zł
 5. Beżowe klapki damskie na słupku z paskami Beżowe klapki damskie na słupku z paskami
  • Promocja
  • Wybór Izabeli
  Już od 370,00 zł Cena standardowa 459,00 zł
 6. Czarne lordsy męskie ze skóry naturalnej na wiosnę i lato Czarne lordsy męskie ze skóry naturalnej na wiosnę i lato Estro ER00109297 40
  Już od 399,00 zł
 7. Czarne półbuty męskie ze skóry typu oksford Czarne półbuty męskie ze skóry naturalnej typu oksford Estro ER00114371 39
  • Promocja
  Już od 400,00 zł Cena standardowa 499,00 zł
 8. Ciemnobrązowe lordsy męskie ze skóry Ciemnobrązowe lordsy męskie ze skóry naturalnej Estro ER00109298 40
  • Promocja
  Już od 320,00 zł Cena standardowa 399,00 zł
 9. Czarne skórzane czółenka typu slingback Czarne skórzane czółenka typu slingback
  • Promocja
  • Wybór Izabeli
  Już od 530,00 zł Cena standardowa 659,00 zł
 10. Brązowe półbuty męskie ze skóry typu oksford Brązowe półbuty męskie ze skóry naturalnej typu oksford Estro ER00114195 39
  • Promocja
  Już od 400,00 zł Cena standardowa 499,00 zł
 11. Jasnobeżowa torebka typu baguette z skóry Jasnobeżowa torebka typu baguette z skóry
  • Promocja
  Cena promocyjna 160,00 zł Cena standardowa 279,00 zł
 12. Czarne półbuty męskie ze skóry naturalnej Czarne półbuty męskie ze skóry naturalnej z ozdobną perforacją Estro ER00114370 39
  • Promocja
  Już od 400,00 zł Cena standardowa 499,00 zł
 13. Brązowe półbuty męskie ze skóry naturalnej Brązowe półbuty męskie ze skóry naturalnej z ozdobną perforacją Estro ER00114401 39
  • Promocja
  Już od 400,00 zł Cena standardowa 499,00 zł
 14. Beżowe półbuty męskie z włoskiego weluru Beżowe półbuty męskie z włoskiego weluru naturalnego Estro ER00114394 40
  • Promocja
  Już od 400,00 zł Cena standardowa 499,00 zł
 15. Ciemnobrązowe półbuty męskie z nubuku Ciemnobrązowe półbuty męskie z nubuku z wypukłym szwem Estro ER00114192 39
  • Promocja
  Już od 420,00 zł Cena standardowa 519,00 zł
 16. Czarna torebka damska ze złotymi okuciami Czarna torebka damska na ramię ze złotymi okuciami Estro ER00114422
  • Promocja
  Cena promocyjna 260,00 zł Cena standardowa 319,00 zł
 17. Niebieskie półbuty męskie z włoskiego weluru Niebieskie półbuty męskie z włoskiego weluru naturalnego Estro ER00114392 40
  • Promocja
  Już od 400,00 zł Cena standardowa 499,00 zł
 18. Szare półbuty męskie z włoskiego weluru Szare półbuty męskie z włoskiego weluru naturalnego Estro ER00114393 40
  • Promocja
  Już od 400,00 zł Cena standardowa 499,00 zł
 19. Brązowe skórzane półbuty męskie typu oksford Brązowe skórzane półbuty męskie typu oksford ze sznurowaniem Estro ER00113793 40
  • Promocja
  Już od 560,00 zł Cena standardowa 699,00 zł
 20. Ciemnobrązowe półbuty męskie z weluru Ciemnobrązowe półbuty męskie z weluru naturalnego z krótkim sznurowaniem Estro ER00113794 40
  • Promocja
  Już od 640,00 zł Cena standardowa 799,00 zł
 21. Jasnobeżowa torebka damska typu bagietka Jasnobeżowa torebka damska typu bagietka ze złotym łańcuszkiem Estro ER00114939
  • Promocja
  Cena promocyjna 240,00 zł Cena standardowa 329,00 zł
 22. Jasnobrązowe oksfordy męskie z zamszu Jasnobrązowe sznurowane oksfordy męskie z zamszu naturalnego Estro ER00113800 40
  • Promocja
  Już od 640,00 zł Cena standardowa 799,00 zł
 23. Czarna torba damska na ramię z kieszeniami Czarna torba damska na ramię z kieszeniami ze skóry naturalnej Estro ER00114406
  • Promocja
  Cena promocyjna 290,00 zł Cena standardowa 359,00 zł
 24. Ciemnobrązowe oksfordy męskie z zamszu Ciemnobrązowe sznurowane oksfordy męskie z zamszu naturalnego Estro ER00113799 40
  • Promocja
  Już od 640,00 zł Cena standardowa 799,00 zł
 25. Czarne półbuty męskie z naturalnej skóry Czarne sznurowane półbuty męskie z naturalnej skóry licowej Estro ER00113938 39
  • Promocja
  Już od 440,00 zł Cena standardowa 549,00 zł
 26. Czarne półbuty męskie z lakierowanej skóry Czarne sznurowane półbuty męskie z lakierowanej skóry naturalnej Estro ER00113939 39
  • Promocja
  Już od 440,00 zł Cena standardowa 549,00 zł
 27. Ciemnozielone półbuty męskie ze skóry Ciemnozielone półbuty męskie ze skóry naturalnej na wygodnej podeszwie Estro ER00113807 40
  • Promocja
  Już od 640,00 zł Cena standardowa 799,00 zł
 28. Czarne sznurowane półbuty męskie ze skóry Czarne sznurowane półbuty męskie ze skóry naturalnej Estro ER00113789 40
  • Promocja
  Już od 580,00 zł Cena standardowa 729,00 zł
 29. Czarne skórzane półbuty męskie z ociepleniem Czarne skórzane półbuty męskie na zimę z ociepleniem Estro ER00111992 40
  • Promocja
  Już od 390,00 zł Cena standardowa 489,00 zł
 30. Mleczno-beżowe czółenka damskie ze skóry Mleczno-beżowe czółenka damskie ze skóry naturalnej z czubkiem w szpic Estro ER00115098 36
  • Promocja
  Już od 360,00 zł Cena standardowa 659,00 zł
 31. Beżowe mokasyny męskie z zamszu naturalnego Beżowe mokasyny męskie z zamszu naturalnego na wiosnę Estro ER00112617 40
  • Promocja
  Już od 420,00 zł Cena standardowa 519,00 zł
 32. Szare mokasyny męskie z weluru naturalnego Szare mokasyny męskie z weluru naturalnego Estro ER00112920 40
  Już od 479,00 zł
loader
Ładuję...