Bazylia.pl

Bazylia.pl to świetne miejsce, jeśli szukasz wielofunkcyjnych akcesoriów kuchennych, naczyń na długie lata albo pięknych dodatków. Mamy również lampy o wyjątkowym designie, zestawy sztućców nawet dla 12 osób, a także prezenty na każdą okazję.

Jesteśmy sklepem internetowym istniejącym na rynku od 2012 roku. Znajdziecie u nas produkty wyposażenia wnętrz światowych marek, które charakteryzują się unikalnym designem.

WYSYŁKA W 2 dni

KOSZT WYSYŁKI 13.00 PLN

DARMOWA DOSTAWA OD 199.00 PLN

Dane kontaktowe arrow-dropdown

Bazylia.pl

Kraków

tel.: 730307682

email: biuro@bazylia.pl

Wysyłka i zwroty arrow-dropdown

Dostawa

Do czasu wysyłki należy dodać 1 dzień roboczy na dostawę przez kuriera oraz 1-2 dni robocze przy dostawie za pomocą Paczkomatów Inpost.

Zwroty

Przysługuje Ci możliwość zwrotu zakupionych u nas produktów w ciągu 30 dni od momentu odbioru zamówienia.

Jak dokonać zwrotu?

1. Wypełnij formularz zwrotu - pobierzesz go tutaj lub napisz do nas: info@bazylia.pl.

2. Odeślij zwracane produkty.

• Skorzystaj z szybkiego zwrotu InPost (bezpłatnego): wejdź na stronę i wypełnij formularz, a następnie nadaj paczkę w dowolnym paczkomacie.
Kod nadania otrzymasz na swój telefon.

• Wyślij paczkę samodzielnie (na swój koszt) np. kurierem lub pocztą.
Adres do wysyłki:
Magazyn Bazylia.pl
ul. Cementowa 10
31-983 Kraków

• Przynieś paczkę do naszego magazynu:
Magazyn Bazylia.pl
ul. Cementowa 10
31-983 Kraków

Co potem?

Nasi pracownicy sprawdzą zarówno stan produktów, jak i zgodność z danymi z formularza.

W jaki sposób zwrócimy Ci pieniądze?

Środki przelejemy niezwłocznie po pozytywnym zweryfikowaniu Twojego zwrotu (w terminie nie później niż 14 dni).

Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z Natalią z Biura Obsługi Klienta: info@bazylia.pl.

Adres do zwrotu

Adres: Kraków 31-983 Cementowa 10

Email: biuro@bazylia.pl

Polityka prywatności arrow-dropdown

Dostęp do niektórych funkcjonalności Witryn Everyday dla Użytkowników wymaga Rejestracji Konta klienta (pozwalającego na korzystanie z usług oferowanych w ramach Witryn Everyday) („Konto klienta”). Twoje Konto klienta umożliwi uwierzytelnienie w ramach Witryn Everyday i korzystanie z jej Funkcjonalności. Podczas rejestracji możemy wymagać podania określonych danych osobowych koniecznych do uwierzytelnienia, tak aby móc zidentyfikować Cię jako osobę mogącą uzyskać dostęp do Witryn Everyday i jej Funkcjonalności, jak również danych niezbędnych do komunikacji z Tobą. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE? Dane osobowe Użytkownika przetwarzamy w następujących celach: • do zawarcia umowy z Użytkownikiem i wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik, w tym świadczenia na rzecz Użytkownika usług elektronicznych Witryn Everyday oraz zapewnieniem dostępu do Funkcjonalności; • do przekazywania danych osobowych Kupującego w celu realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę lub Dostawcę Produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego; • dla umożliwienia jak najlepszej współpracy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą; • w związku z prowadzeniem profili i fanpage’a w mediach społecznościowych, przesyłaniem newsletter’a, informowaniem o naszej ofercie i oferowanych promocjach, jak również do przeprowadzania ankiet, przesyłania zaproszeń oraz innej bezpośredniej komunikacji marketingowej z wykorzystaniem mediów społecznościowych, poczty elektronicznej, notyfikacji, komunikatorów internetowych, połączeń telefonicznych, wiadomości tekstowych oraz tradycyjnej korespondencji; • do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Everyday, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i księgowych, a także dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu; • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Everyday, tj. utrzymywania relacji z Użytkownikiem, monitorowania i analizowania sposobu korzystania przez Użytkownika z Witryn Everyday, poprawy doświadczeń Użytkowników, poprawy wydajności i jakości oraz rozwoju Witryn Everyday, zapewnienia bezpieczeństwa danych i informacji, zwalczania oszustw i nadużyć lub jeśli jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych. Dane w ramach poszczególnych usług zbierane są i przetwarzane w sposób szczegółowo opisany w Regulaminie korzystania ze Sklepu internetowego, który możesz znaleźć na naszej stronie internetowej: REGULAMIN. Ponadto Everyday może przetwarzać Twoje dalsze dane osobowe dobrowolnie ujawnione przez Ciebie w związku z korzystaniem z Witryn Everyday. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY? Przetwarzamy w szczególności następujące kategorie danych osobowych: • imię (imiona) i nazwisko, • adres korespondencyjny, • data urodzenia, • tytuł naukowy, honorowy, wojskowy lub inny oraz stopień naukowy, • numer NIP i REGON, • adres e-mail, • numer telefonu, • inne dane kontaktowe, • nazwa i adres jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki, • numer rachunku bankowego. Możemy żądać również podania innych danych osobowych niż wskazane powyżej, gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania zawartej z nami umowy albo zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieprzekazanie - w zależności od okoliczności - może uniemożliwić rejestrację Konta klienta lub korzystanie z Funkcjonalności Witryn Everyday. JAKA JEST PRAWNA PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH? W związku z rejestracją Konta klienta oraz korzystaniem z Funkcjonalności Witryn Everyday przetwarzamy dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.4). Możemy także przetwarzać dane osobowe, gdy jest to niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Everyday (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes dotyczący w szczególności ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W związku z informowaniem o naszej działalności przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku gdy obowiązujące przepisy prawa wymagają zgody na przesyłanie informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, przetwarzamy dane osobowe w związku z informowaniem o naszej działalności w oparciu o (dobrowolną, konkretną, świadomą i jednoznaczną) zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Od czasu do czasu możemy poprosić o zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie danych osobowych w celach, które mogą być niezwiązane bezpośrednio z korzystaniem przez Ciebie z Witryn Everyday. Ponadto przetwarzamy dane osobowe na podstawie i w ramach obowiązków wynikających z prawa (np. prawa rachunkowego lub podatkowego lub na żądanie udostępnienia danych osobowych właściwym organom zgodnie z prawem) (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO). PRZEZ JAKI OKRES BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE? Będziemy przetwarzać dane osobowe w okresie obowiązywania umowy zawartej przez Everyday z Użytkownikiem dotyczącej Zamówienia oraz korzystania przez Użytkownika z Funkcjonalności Witryn Everyday, a także przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umowy (co do zasady przez okres sześciu lat od końca roku, w którym umowa została rozwiązana lub wygasła). Po upływie powyższych okresów dane zostaną usunięte, chyba że ich dalsze przechowanie stanowi obowiązek wynikający z przepisów prawa, pozostaje koniecznie dla wywiązania się z zobowiązań umownych, do ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń lub gdy dalsze przetwarzanie będzie możliwe lub konieczne w świetle prawa w oparciu o inną podstawę niż zgoda. Niezależnie od powyższego, jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Zaprzestaniemy niezwłocznie przetwarzania danych w przypadku wycofania udzielonej zgody, chyba że dalsze przetwarzanie będzie możliwe lub konieczne w świetle prawa w oparciu o inną podstawę niż zgoda. Wycofanie zgody może nastąpić poprzez bezpośredni kontakt z Everyday lub ustawienia na Koncie klienta. PRZETWARZANIE AUTOMATYCZNE (W TYM POPRZEZ PROFILOWANIE) Dane osobowe mogą być przetwarzane automatycznie, w szczególności dla celów dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika, optymalizacji procesu korzystania ze stron internetowych, przesyłania komunikatów, analizy statystycznej lub prezentowania zindywidualizowanych treści marketingowych. Przetwarzanie danych w sposób automatyczny nie będzie wywoływać skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na osobę, której dotyczą dane. GDZIE PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE? Twoje dane osobowe będą przechowywane w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Jednak niektóre z usług, z których korzystamy (np. przechowanie dokumentów w chmurze), mogą wymagać transferu i przetwarzania danych poza EOG. Każdy taki transfer danych osobowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami i będzie oparty na odpowiednich zabezpieczeniach prawnych, tj. odbiorca znajduje się w kraju, który zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych lub w ramach instrumentu prawnego spełniającego wymogi RODO (jak np. tzw. standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejska). KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE? Usługodawcy i partnerzy Możemy udostępniać dane osobowe dostawcom usług technicznych, np. usług hostingowych, płatniczych i mailingowych, dla zapewnienia komunikacji z Użytkownikiem, usług analitycznych związanych z badaniem sposobu interakcji ze stroną lub gromadzeniem statystyk użytkowania strony w celu jej poprawy i optymalizacji, jak również spersonalizowanych reklam oraz zapewnienia możliwości udostępnienia treści w sieciach społecznościowych i witrynach zewnętrznych. Korzystamy w szczególności z następujących usług: hosting, oprogramowanie Sklepu internetowego, usługi płatnicze PayU.pl, usługi analityczne, usługi mailingowe, usługi fakturowania, bazy danych, usługi poczty elektronicznej. Ponadto współpracujemy z dostawcami innych usług wspierających Witryny Everyday, w tym w celu zapewnienia wysokiej jakości obsługi klienta, satysfakcji i bezpieczeństwa Użytkowników. Możemy również udostępnić niezbędne dane osobowe podmiotom świadczącym dla nas: usługi księgowe, kadrowo – płacowe, usługi marketingowe, usługi IT, usługi finansowe, usługi prawne, usługi konsultingowe i inne usługi związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach wykonywanych dla nas usług są zobowiązane do zapewnienia ich ochrony oraz respektowania przysługujących Ci praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podmioty powiązane, przejęcia i restrukturyzacje W przypadku połączenia lub przejęcia, jak również reorganizacji naszej działalności, podjęcia wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami oraz wydzielenia lub zbycia całości lub części naszej działalności możemy przenieść niektóre lub wszystkie dane osobowe do innych podmiotów (w szczególności do podmiotu przejmującego i następcy prawnego). Dane osobowe mogą zostać także udostępnione w przypadku restrukturyzacji, upadłości lub ustanowienia zarządu przymusowego. Obowiązki prawne i bezpieczeństwo Możemy przekazywać dane osobowe właściwym organom administracyjnym, instytucjom i innym uprawnionym podmiotom w kraju i zagranicą, jeżeli wymagają tego od nas obowiązujące przepisy prawa, jak również na żądanie ww. organów, instytucji i podmiotów w ramach przewidzianych prawem procedur (np. na żądanie sądu, organu ścigania lub organu egzekucyjnego). Możemy również przekazywać dane osobowe organom, instytucjom i podmiotom trzecim w celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników, zwalczania oszustw i nadużyć lub jeśli jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych. W JAKI SPOSÓB CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE Wdrażamy odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony danych osobowych, biorąc pod uwagę (i) aktualny stan wiedzy, (ii) koszty wdrożenia, (iii) charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz (iv) ryzyko dla Ciebie. JAKIE POSIADASZ PRAWA? W związku z przetwarzaniem danych osobowych korzystasz z wielu praw, które zapewniają Ci obowiązujące przepisy prawa: • prawo dostępu do danych osobowych (oraz otrzymania ich kopii), • prawo do przenoszenia danych, • prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych, • prawo do usunięcia danych osobowych, • prawo do ograniczenia przetwarzania, • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, • prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni (wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego), • prawo do wniesienia skargi w organie nadzorczym. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ SKORZYSTAĆ ZE SWOICH PRAW? Przepisy prawa nie wymagają szczególnej formy lub sposobu komunikacji dla wykonywania przysługujących Ci praw. Przykładamy jednak dużą wagę do zapewnienia efektywnej możliwość ich realizacji, dlatego przewidzieliśmy dedykowany kanał kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej do obsługi zapytań, zgłoszeń i wniosków związanych z realizacją powyższych uprawnień: rodo@everydayb2b.pl. Pamiętaj także, że możesz skorzystać z niektórych praw (np. możesz przejrzeć i zaktualizować swoje dane osobowe) logując się na Konto klienta w Witrynach Everyday. PRAWO ZGŁOSZENIA SKARGI W ORGANIE NADZORCZYM Jeśli Twoim zdaniem przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niewłaściwy, możesz zawsze skontaktować się z nami, jak również wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI W przypadku zmiany naszych praktyk dotyczących przetwarzania danych osobowych lub konieczności zmiany niniejszej Polityki Prywatności zgodnie z obowiązującym prawem, orzecznictwem lub wytycznymi wydanymi przez właściwe organy lub sądy, będziemy uprawnieni do jednostronnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Jeżeli zmiany te będą istotne – będą wpływać na Twoje prawa i obowiązki – powiadomimy Cię o nich z odpowiednim wyprzedzeniem przed wejściem zmian w życie. Zmiany Polityki Prywatności zostaną udostępnione na Witrynach Everyday. WŁAŚCIWE PRAWO Przetwarzanie danych osobowych przez Everyday podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej.
sort-descending
 1. Figura/świecznik Sanie św. Mikołaja Christmas Toys Villeroy & Boch Figura/świecznik Sanie św. Mikołaja Christmas Toys Villeroy & Boch
  744,99 zł
 2. Zestaw (3 el. zielony) Hungry as a Bear Villeroy & Boch Zestaw (3 el. zielony) Hungry as a Bear Villeroy & Boch
  208,99 zł
 3. Zestaw (3 el.) Happy as a Bear Villeroy & Boch Zestaw (3 el.) Happy as a Bear Villeroy & Boch
  208,99 zł
 4. Wizytownik (czarny) Slim Philippi Wizytownik (czarny) Slim Philippi
  98,99 zł
 5. Saszetka Jean Philippi Saszetka Jean Philippi
  348,99 zł
 6. Długopis decyzyjny Business Philippi Długopis decyzyjny Business Philippi
  198,99 zł
 7. Stojak na długopisy Philippi Stojak na długopisy Philippi
  348,99 zł
 8. Pudełko na spinki do mankietów (czarne) Mini Stackers Pudełko na spinki do mankietów (czarne) Mini Stackers
  148,99 zł
 9. Podstawka na tablet i telefon (czarna) Stackers Podstawka na tablet i telefon (czarna) Stackers
  128,99 zł
 10. Pudełko z pokrywką na 8 zegarków (brązowe) Classic Stackers Pudełko z pokrywką na 8 zegarków (brązowe) Classic Stackers
  428,99 zł
 11. Kosmetyczka podróżna do zawieszenia (czarna) Stackers Kosmetyczka podróżna do zawieszenia (czarna) Stackers
  288,99 zł
 12. Etui na zegarki 2-komorowe (oliwkowe) Classic Stackers Etui na zegarki 2-komorowe (oliwkowe) Classic Stackers
  208,99 zł
 13. Pudełko na zegarki 8-komorowe (granatowe) Classic Stackers Pudełko na zegarki 8-komorowe (granatowe) Classic Stackers
  398,99 zł
 14. Kosmetyczka podróżna z kieszenią na pędzle (różowa) Stackers Kosmetyczka podróżna z kieszenią na pędzle (różowa) Stackers
  301,99 zł
 15. Kosmetyczka podróżna do zawieszania (różowa) Stackers Kosmetyczka podróżna do zawieszania (różowa) Stackers
  398,99 zł
 16. Organizer na biżuterię + pokrywka (taupe) Supersize Stackers Organizer na biżuterię + pokrywka (taupe) Supersize Stackers
  368,99 zł
 17. Pudełko na biżuterię potrójne (szare) Supersize Stackers Pudełko na biżuterię potrójne (szare) Supersize Stackers
  698,99 zł
 18. Etui na ładowarki i słuchawki (czarne) Stackers Etui na ładowarki i słuchawki (czarne) Stackers
  183,99 zł
 19. Podróżne pudełko na biżuterię (lawendowe) Classic Stackers Podróżne pudełko na biżuterię (lawendowe) Classic Stackers
  208,99 zł
 20. Etui podróżne na biżuterię (jasnoszare) Stackers Etui podróżne na biżuterię (jasnoszare) Stackers
  208,99 zł
 21. Etui na ładowarki i słuchawki (oliwkowe) Classic Stackers Etui na ładowarki i słuchawki (oliwkowe) Classic Stackers
  183,99 zł
 22. Kosmetyczka podróżna z kieszenią na pędzle (taupe) Stackers Kosmetyczka podróżna z kieszenią na pędzle (taupe) Stackers
  301,99 zł
 23. Pudełko na zegarki (czarne) Stackers Pudełko na zegarki (czarne) Stackers
  368,99 zł
 24. Kosmetyczka podróżna zawieszana S (jasnozielona) Mini Stackers Kosmetyczka podróżna zawieszana S (jasnozielona) Mini Stackers
  288,99 zł
 25. Ozdoba-zawieszka Choinka Winter Glow Villeroy & Boch Ozdoba-zawieszka Choinka Winter Glow Villeroy & Boch
  84,99 zł
 26. Ozdoba-zawieszka Kula Winter Glow Villeroy & Boch Ozdoba-zawieszka Kula Winter Glow Villeroy & Boch
  84,99 zł
 27. Ozdoba-zawieszka Anioł Winter Glow Villeroy & Boch Ozdoba-zawieszka Anioł Winter Glow Villeroy & Boch
  84,99 zł
 28. Ozdoba-zawieszka Kropla Winter Glow Villeroy & Boch Ozdoba-zawieszka Kropla Winter Glow Villeroy & Boch
  84,99 zł
 29. Ozdoba-zawieszka Gwiazda Winter Glow Villeroy & Boch Ozdoba-zawieszka Gwiazda Winter Glow Villeroy & Boch
  84,99 zł
 30. Ozdoba-zawieszka stożek Winter Glow Villeroy & Boch Ozdoba-zawieszka stożek Winter Glow Villeroy & Boch
  84,99 zł
 31. Pojemnik na ciastka Choinka Winter Glow Villeroy & Boch Pojemnik na ciastka Choinka Winter Glow Villeroy & Boch
  348,99 zł
 32. Dzwonek stołowy dekoracja Winter Glow Villeroy & Boch Dzwonek stołowy dekoracja Winter Glow Villeroy & Boch
  88,99 zł
loader
Ładuję...