Polskie Fabryki Porcelany Ćmielów i Chodzież

Ćmielowskie Zakłady Porcelany produkujące do dzisiaj porcelanę to najstarsza w Polsce fabryka wyrobów ceramicznych. Nasze początki sięgają roku 1790 kiedy na terenach w okolicach Ćmielowa garncarz Wojtas założył niewielką manufakturę, i w towarzystwie kilku innych garncarzy zaczął wytwarzać wyroby gliniane. Od roku 1804 w zapiskach historycznych pojawia się manufaktura w Ćmielowie, która produkuje fajans. Jej właścicielem i inicjatorem był się Hyacynt (Jacek) hr. Małachowski. Fabryka ta ok. 1838 roku rozpoczęła produkcję porcelany.

WYSYŁKA W 3 dni

KOSZT WYSYŁKI 32.00 PLN

DARMOWA DOSTAWA OD 349.00 PLN

Dane kontaktowe arrow-dropdown

Polskie Fabryki Porcelany Ćmielów i Chodzież

ul. Ostrowiecka 45, 27-440 ćmielów

tel.: +48606849886 , +48660611637

email: e-sklep@porcelana.pl

Wysyłka i zwroty arrow-dropdown

Dostawa

Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Firmy Kurierskiej na adres wskazany przez Klienta. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta. Klient może zrezygnować z zamówienia, które nie zostało jeszcze zrealizowane anulując zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: e-sklep@porcelana.pl W przypadku, gdy zamówienie anulowano po uiszczeniu przez Klienta ceny nabycia zamówionych produktów, Sklep zwraca Klientowi kwotę nadpłaty w terminie 14 dni roboczych. Wysyłka towaru realizowana jest za pośrednictwem firmy zewnętrznej DbSchenker. Szczegółowe warunki i sposób dostarczenia towaru określa Regulamin tej firmy. W przypadku, gdy dostarczona przesyłka nosi ślady zewnętrznych uszkodzeń, fakt ten należy zgłosić kurierowi obecnemu przy odbiorze lub osobie wydającej zamówienie w Punkcie Odbioru. Do każdego zamówienia dołącza się dowód sprzedaży w postaci faktury. Klient zobowiązany jest do wskazania w formularzu zamówienia niezbędnych danych do wystawienia faktury VAT.

Zwroty

Konsument może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży (złożonego zamówienia) w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu dostarczenia Konsumentowi zamówionych produktów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży może być złożone w formie elektronicznej e – mailem na adres: e-sklep@porcelana.pl lub w formie pisemnej na adres Spółki. Sklep w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia zamówienia. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, jeśli jest to przelew, lub na podany przez niego mailowo na adres: e-sklep@porcelana.pl. numer konta do zwrotu jeśli jest to płatność za pobraniem, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania przedmiotu danego zamówienia z powrotem oraz potwierdzeniu otrzymania nieuszkodzonego towaru. Konsument ma obowiązek zwrócić przedmiot zamówienia / rzecz do Sklepu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, kiedy odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.  

Adres do zwrotu

Adres: Ćmielów 27 – 440 Polskie Fabryki Porcelany "Ćmielów" i "Chodzież" S.A. Ostrowiecka 45, 27 – 440 Ćmielów

Email: e-sklep@porcelana.pl

Polityka prywatności arrow-dropdown

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA KLIENTÓW ADMINISTRATORA Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A. z siedzibą w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 45, Administratorem Państwa danych osobowych są Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A. z siedzibą w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 45, dalej zwany „Administratorem”. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:adres e-mail: inspektor-rodo@porcelana.com.pladres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Osobowychul. Ostrowiecka 4527-440 Ćmielów Dane osobowe klientów są przetwarzane w celu:• realizacji umowy lub zlecenia zawartej między Polskimi Fabrykami Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A., a Państwem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz f) RODO;• spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);• wykonania bezpłatnej usługi newslettera, jeżeli wyrazi Pani/Pan dobrowolną zgodę na• otrzymywanie informacji handlowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);• ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);• marketingowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);• analitycznych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);• statystycznych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);• archiwalnych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).• wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.• umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania transakcji i płatności;• zakładania i zarządzania kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;• obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);• kontaktowania się z osobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Polskich Fabryk Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A., którym jest:• prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych;• kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą – przez e-mail oraz telefon;• wsparcie dla usług kredytowych i ubezpieczenia zakupionego towaru;• zapewnienie obsługi usług płatniczych;• zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnieniebezpieczeństwa ruchu; • prowadzenie badań i analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności sklepu internetowego, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;• obsługa Państwa próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;• organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;• prowadzenie analiz statystycznych;• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).Jeśli się na to zgodzicie, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:• zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;• organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których można wziąć udział; Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust 1 lit. a RODO , art. 6 ust 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust 1 lit. f RODO, którymi są min.:1) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. dane osobowe przetwarzane są odpowiednio na podstawie umowy zawartej z Administratorem (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której jest Pani/Panstroną, w tym umowy o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną – wysyłki newslettera);2) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. przechowywanie faktur VAT w celu wypełnienia obowiązków fiskalnych);3) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w szczególności prowadzenie marketingu i promocji (np. prowadzenie marketingu bezpośredniego oraz dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń);4) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Informujemy, iż:1) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.2) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.Wymagamy podania przez Państwa następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę z Państwem za pośrednictwem Sklepu Internetowego, a tym samym świadczyć Państwu usługę:• adres email, login, hasło, telefon oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku konta dla firm).Jeśli z jakiegoś powodu nie podacie Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy, a w konsekwencji nie będą mogli Państwo korzystać z naszych usług.Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne. Informacja o odbiorcach danych osobowych:Państwa dane osobowe udostępniamy stronom transakcji oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do: kancelarii prawnej, firmy doradczej, operatorów systemów płatności, operatorów systemów e-mail marketingu, operatorzy systemów sms, firmy informatycznej oraz firmy kurierskiej Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane: okres niezbędny do wykonania umowy lub dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, okres niezbędny wynikający z przepisów prawa, natomiast w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą – do odwołania zgody. Informujemy, iż mają Państwo prawo do:1) dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,2) przenoszenia danych,3) wniesienia skargi do organu nadzorczego,4) pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;6) uzyskania wyczerpującej informacji dot.:a) występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,b) celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;c) stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;d) ewentualnym źródle pozyskania danych;e) udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane. Informujemy ponadto, iż mają Państwo, prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Nie możemy odnaleźć pasujących produktów do zaznaczenia.
loader
Ładuję...